Quanzhou Chengfang Clothing Co., Ltd.

Address: Fengxin Industrial Park, No. 16 Liangxin Road, Jinliang Community, Xintang Street, Jinjiang City, Fujian, China
Mobile: +86-13110813176
WeChat: qz2644383577
E-mail: chengfang@chengfangfitness.com

Website: www.chengfangfitness.com

Mobile phone scan code access


Copyright © 2023 Quanzhou Chengfang Clothing Co., Ltd.   Powered by www.300.cn   Label

Business License